ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

 

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 10.45 πμ για τον αγώνα των  5.5 χλμ . και στις 11.00 πμ για τον αγώνα των 13.5 χλμ.  Εκκίνηση από την τοποθεσία “Χωράφα” στο περιαστικό δάσος Καβάλας

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 13.5 χλμ: Ο αγώνας είναι ορεινός δρόμος απόστασης 13.5 περίπου χιλιομέτρων από τα οποία τα 10 χιλιόμετρα είναι σε μονοπάτια τα 3.5 χιλιόμετρα σε δασικούς δρόμους με λίγη άσφαλτο και έχει θετική υψομετρική 630 μέτρα. Η διαδρομή είναι περίπου η ίδια με πέρυσι, απλώς έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις για την τελειοποίηση του μονοπατιού και η εκκίνηση με τον τερματισμό είναι στην τοποθεσία Χωράφα. Απευθύνετε σε αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων καθώς η διαδρομή θα είναι μικρή και μέτριας σχετικά δυσκολίας. Θα πρέπει οι αθλούμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στους κανονισμούς του αγώνα. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον αγώνα αθλητή που δεν σεβάστηκε το ΒΟΥΝΟ.

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σηματοδότηση έχει γίνει με πινακίδια κόκκινου και άσπρου χρώματος. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί πορτοκαλί φωσφορούχο σπρέι, όπου είναι απαραίτητο, για την συνέχιση της σωστής κατεύθυνσης των αθλητών. Επιπλέον, θα υπάρχουν δείκτες στα δύσκολα σημεία.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αθλητής μικρότερος των 18 ετών μπορεί να λάβει μέρος μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του.    Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που θα δεχθεί η διοργάνωση θα είναι 350 αθλητές στην διαδρομή των 13.5 χλμ και 200 στη διαδρομή των 5.5 χλμ. Η διοργάνωση μπορεί να τροποποίηση τον αριθμό συμμετοχών του κάθε αγώνα. Η διοργάνωση μπορεί να κλείσει τις εγγραφές ανάλογα με τις συνθήκες για την καλύτερη προετοιμασία της διοργάνωσης.  

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Έγκυροι θα θεωρούνται οι αθλητές που θα περάσουν από τους σταθμούς ελέγχου και θα τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 3 ωρών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Θα υπάρχει  γενικής ανδρών και γενικής γυναικών .

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και θα πρέπει να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις για το οποίο θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Οι διοργανωτές και η Επιτροπή του Αγώνα δεν ευθύνονται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Εάν χρειαστεί λόγο κακών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν η να διακόψουν τον αγώνα, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  kavalatrailrun.eoskavalas.gr

 Την ημέρα του αγώνα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφών.

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες των 13.5 χλμ  είναι 10 Ευρώ ενώ για τον αγώνα των 5.5 χλμ είναι 5 Ευρώ και θα μπορούν να πληρώνουν τη συμμετοχή τους στην

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

IBAN: GR58 0172 2460 0052 4610 7290 971

 

Δικαιούχος: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καβάλας 1933

Στην κατάθεση να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Τα έξοδα κατάθεσης από τράπεζα εκτός Πειραιώς βαρύνουν τον καταθέτη.

Η προμήθεια εμβάσματος θα βαρύνει τον καταθέτη.

Το αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να προσκομιστεί στη γραμματεία των αγώνων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, τροφοδοσία, υποστήριξη και αναμνηστικό μετάλλιο. Οι τρείς πρώτοι περσινοί νικητές της γενικής ανδρών και γυναικών θα συμμετάσχουν δωρεάν 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Την ημέρα του αγώνα Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, 08:30 - 10:00 από την γραμματεία του αγώνα στο χώρο της εκκίνησης και το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 12.00 στα γραφεία του συλλόγου Βότση 5 στην Καβάλα. .

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ: Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλιση επιβαρύνει τους ίδιους. Παρόλα αυτά θα υπάρχει η Διασωστική Ομάδα Καβάλας που θα υποστηρίζει τον αγώνα καθώς και Ιατρός αγώνα

 

ΕΠΑΘΛΑ: Μετάλλιο για όλους τους αθλητές, κύπελλα για τους τρεις πρώτους άντρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες.