ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
ΝΕΡΟ  
         
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 
ΓΛΥΚΟ 
   ΣΤΕΚ 1     ΕΚΚΙΝΗΣΗ smile              
   ΣΤΕΚ 2     ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ smile               
   ΣΤΕΚ 3  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ         smile             smile
 smile